29 november 2023

Loppersum in de fout met vergunning mestsilo in Stedum

0

De gemeente Loppersum heeft in februari 2008 een procedurele fout gemaakt bij de afgifte van een vergunning aan veehouder Pier Jansen uit Stedum voor de bouw van een mestsilo. Destijds redeneerde de gemeente dat het bouwplan past in het bestemmingsplan. Omdat er bovendien geen bezwaren werden ingediend door omwonenden, werd de bouwvergunning verstrekt.

Een kritische inwoner van Loppersum trok onlangs aan de bel. Volgens hem had de gemeente de bouwvergunning voor de in zijn ogen ‘landschapsontsierende mestzak’ verleend op foutieve gronden. B en W doken opnieuw in deze zaak om na onderzoek toe te moeten geven dat de klacht terecht is. Wethouder Hommo Smit: "Achteraf kwamen we erachter dat het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan. Om de bouw van de silo mogelijk te maken, had een ontheffing op het bestemmingsplan moeten worden afgegeven."

Omdat de mestsilo er inmiddels staat, resteert de gemeente wettelijk slechts één optie: het bouwsel toestaan. Dat is in de praktijk ook gebeurd. De bezwaarde burger die de gemeente hierover inseinde, vindt dat het college de veehouder moet dwingen de silo af te breken. Maar volgens wethouder Smit ontbreekt het de gemeente aan de bevoegdheid om de eigenaar van het gevaarte hiertoe opdracht te geven.

Een paar maanden geleden ontstond in Oosterwijtwerd commotie om een soortgelijk geval. Een groot aantal inwoners kwam toen in het geweer tegen de aanvraag van boer Arno Prins die aan de Damsterweg een mestbassin wilde bouwen. Ook in dit geval hadden B en W medewerking willen verlenen. Dorpsbelang attendeerde het college evenwel nog net op tijd op een bepaling in het bestemmingsplan die de gemeente aanvankelijk over het hoofd had gezien. Volgens die bepaling is de bouw van een mestsilo op de aangevraagde plek niet mogelijk. Vervolgens werd het voornemen om een bouwvergunning af te geven door de gemeente schielijk ingetrokken.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie