24 april 2024

Loppersum kiest voor permanent azc

0

LOPPERSUM – Als alles volgens plan verloopt krijgt de gemeente Loppersum in de toekomst een permanent asielzoekerscentrum voor 250 vluchtelingen in de omgeving van de Kwekersweg in het dorp, Loppersum. Dat is t advies van de twee werkgroepen die zich hiermee bezig hebben gehouden. Het college van B en W gaat nu met deze aanbevelingen aan de, slag.Burgmeester L. Pit van Loppersum wil alleen bevestigen dat de beide werkgroepen, ŽŽn voor onderzoek naar het soort centrum en ŽŽn voor onderzoek naar, een geschikte locatie, hun werk hebben gedaan en de aanbevelingen heben ingeleverd. Daar wordt nu ambtelijk naar , gekeken Daarna volgt een overleg met het Centraal Orgaan opvang asiel zoekers om te kijken of onze wensen wel kunnen worden uitgevoerd. Verder geef ik inhoudelijk geen commentaar. We gaan nu eerst aan de slag. Er is nog veel werk te doen, aldus Pit.Dominee A. van der Lingen, voorzitter van de werkgroep die zich, heeft beziggehouden met het onderzoek naar het soort azc, bevestigt dat men heeft geadviseerd voor een permanent centrum met 250 vluchtelingen te kiezen. We hebben hierbij wel een aantal randvoorwaarden gesteld, zoals bijvoorbeeld de oprichting van een brede projectgroep die voor de begeleiding zorgt, garanties met betrekking tot de veiligheid en de oprichting van werkgroepen met betrekking tot het onderwijs en sociaal culturele mogelijkheden Volgens Van der Lingen is gekozen voor 250 vluchtelingen omdat dat aantal beter past bij een relatief kleine kern als Loppersum. Dat prefereert men boven een tijdelijk asielzoekerscentrum, met ruimte voor 400 vluchtelingen.F. Sikkes is de voorzitter van de werkgroep die op zoek is gegaan naar een geschikte locatie voor het centrun. De Lopster wil geen commentaar geven op de conclusies van de werkgroep. ,Ons rapport ligt bij het college. Daar wil ik het bij laten.De gemeente Loppersum is momenteel samen met buurgemeente Bedum een van de weinige Groninger gemeenten . Zonder asielzoekcentrum. Loppersum is al wel geruime tijd bezig met planvorming op dit gebied. Hierbij was eerst een locatie aan de Zeerijperweg in beeld voor de bouw van het centrum. De gemeente zal binnenkort tekst en uitleg geven over deze koerswijziging.

© Archief www.stedum.com

ommerlander courant

Geef een reactie