26 februari 2024

Loppersum krijgt het moeilijker

0

Loppersum – De rioolrechten wil het gemeentebestuur verlagen omdat Loppersum die kostendekkend wil laten zijn. Volgens enkele partijen, waaronder de ChristenUnie en PvdA worden vooral burgers die geen rioolaansluiting hebben door deze maatregel de dupe. “Het voorstel betekent voor minimaal 15 procent van de burgers (zo’n 500 aansluitingen, red.) een in verhouding aanzienlijke lastenverzwaring.
Het legt ons de verplichting op ons uitgavenpatroon nadrukkelijk onder de loep te nemen. Het kan niet zo blijven dat wij onze burgers bij elk begrotingstekort een zwaardere belasting opleggen”, aldus de PvdA.Als het aan de VVD ligt, wordt de ozb helemaal afgeschaft. “Colleges laten de burger ongelimiteerd extra betalen voor hun voorgenomen beleid. Veel te lang is de ozb gebruikt om de burger uit te melken, alsof de burger een koe is die in de hemel graast en op aarde gemolken wordt”, zei fractievoorzitter van de VVD J.J. Boer.Het CDA kon wel instemmen met een verhoging van het ozb- tarief. “Bezuinigen is wat ons betreft geen optie. Bij ozb bestaat een relatie tussen sterke schouders die de zwaarste lasten mee betalen. Dat niet aangeslotenen op het riool hier aan mee te betalen, is een extra motief om ook voor niet aangesloten percelen voorzieningen in bijvoorbeeld de vorm van indi viduele behandeling afvalwater (IBA’s) te realiseren”, aldus CDA’er A. Stol.Burgemeester L. Pit zei het vervelend te vinden dat de begroting sluitend wordt door het verhogen van belastingen. “Het is vreemd om dit via een omweg te doen. Toch denk ik dat dit op termijn de beste oplossing is. De meerjarenbegroting laat zien dat wij keuzes moeten maken. Als we dit niet doen, schuiven de problemen echt naar voren. De gemeente Loppersum gaat financieel moeilijke tijden tegemoet.” De gemeenteraad ging akkoord met de voorgestelde begroting voor 2002.

© Archief www.stedum.com

groninger dagblad

Geef een reactie