18 mei 2024

Loppersum maakt werk van een beter imago

0

De gemeente Loppersum gaat actief werken aan een beter imago. In bijeenkomsten met raadsleden, de burgemeester, wethouders en medewerkers zijn bouwstenen aangeleverd voor het maken van een plan van aanpak. Met concrete acties wil de gemeente haar aanzien verbeteren. De stappen kunnen organisatorisch van aard zijn, maar kunnen ook liggen in de lijn van de communicatie.

Burgemeester Rodenboog; "Ik kijk tevreden terug op de bijeenkomsten met de raad als ook met de ambtelijke organisatie. Er is herkenning en erkenning om aan de slag te gaan. Afgesproken is dat zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie bouwstenen gaat aanleveren om een verbeterslag te kunnen maken."
Acties
Raad en college van Loppersum onderkennen het belang van een positieve beeldvorming bij de inwoners en andere relatiegroepen. Dit blijkt ook uit de passage hierover in het coalitieakkoord 2010 – 2014 en het onderzoek dat is uitgevoerd naar het imago van de gemeente bij de eigen inwoners. Met het strategisch communicatieplan dat de gemeenteraad eind 2010 goedkeurde zijn al de eerste stappen gezet om tot verbetering van het imago te komen. Daarnaast zullen naar verwachting de beheerplannen die met rijkssteun worden uitgevoerd het imago van Loppersum als een goed onderhouden groene gemeente versterken.
De suggesties die door bestuur en medewerkers worden gedaan, moeten leiden tot meer concrete acties die bijdragen aan een beter imago.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie