13 juli 2024

Loppersum niet schuldig aan fraude

0

De gemeente Loppersum heeft zich niet schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, zoals de plaatselijke fractie van GroenLinks beweerde. Nader onderzoek, waar de partij om had gevraagd, is niet nodig. Dat zegt het provinciebestuur.

De gemeentelijke rekenkamer stelde een onderzoek in naar vermeende fraude, die bedoeld zou zijn om extra uitgaven te maskeren. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er geen sprake is van fraude. Wel zijn er maatregelen nodig wat betreft de financiele huishouding in Loppersum.

GroenLinks schaarde zich aanvankelijk achter de bevindingen, maar komt hier inmiddels toch op terug. Volgens de partij is er namelijk, ondanks de aanbevelingen, opnieuw van alles mis met het gemeentelijke huishoudboekje.

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie