26 februari 2024

Loppersum ontwikkelt strategische visie

0

Burger actief betrekken bij planvorming

De strategische visie van de gemeente Loppersum wordt een plan dat aangeeft op welke wijze de gemeente en haar dorpen zich in 30 jaar moeten gaan ontwikkelen. Het is belangrijk om bijvoorbeeld vast te stellen of wij in de toekomst winkelvoorzieningen in de kleine kernen moeten behouden, waar behoefte is aan woningen en of er extra aandacht aan recreatie moet worden geschonken.

Nu nog inventarisatie

De strategische visie van de gemeente Loppersum wordt een plan dat aangeeft op welke wijze de gemeente en haar dorpen zich in 30 jaar moeten gaan ontwikkelen. Het is belangrijk om bijvoorbeeld vast te stellen of wij in de toekomst winkelvoorzieningen in de kleine kernen moeten behouden, waar behoefte is aan woningen en of er extra aandacht aan recreatie moet worden geschonken.

Nu nog inventarisatie
De strategische visie van de gemeente Loppersum is nu nog geen visie. Het moet er een worden. En daar hebben wij u bij nodig.
De gemeente heeft thans alle gegevens verzameld, die nodig zijn voor de vorming van een visie. De toepassing van de juiste gegevens is zeer belangrijk. Immers als je vertrekpunt al niet goed is dan komen er ongetwijfeld hiaten in het eindproduct. 

Burgers denken mee
Daarom willen wij onze burgers vragen te kijken naar de ‘eerste inventarisatie en uitwerking van gegevens over de gemeente Loppersum’. Wat u te zien krijgt is eigenlijk een ‘ongeboren kind’. Het kind heeft zelfs nog geen armen en benen. Maar u gaat er aan meehelpen dat Loppersum een prachtig kind krijgt: De Stratgische Visie van de gemeente Loppersum.  


Ontwikkelingstraject op website
Wij willen u laten zien hoe de Strategische Visie zijn ontwikkeling doormaakt: van niets tot iets. In het vervolg traject zullen wij u op de hoogte blijven houden van de voortgang. De verzameling kaarten wordt geleidelijk een ontwerp-visie en voortdurend geactualiseerd op onze website. U kunt dus volgen dat de ‘ongeboren’ Strategische Visie het levenslicht gaat aanschouwen. De definitieve versie van de Strategische visie wordt naar verwachting door de raad vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2004.


Dorpen info
Op de website van de gemeente loppersum treft u algemene informatie aan over de dorpen; wat u in zijn algemeenheid kunt verwachten. Ook wordt de wijze vermeld waarop u op deze inventarisatie kunt reageren. Ga na naar:


www.loppersum.nl

Geef een reactie