29 november 2023

Loppersum pleit voor aanvragen artikel 12-status

0

De gemeente Loppersum kan haar financiële problemen niet meer zelfstandig oplossen. Burgemeester en wethouders zullen de raad voorstellen de artikel 12-status aan te vragen. Dat gebeurt in november bij de behandeling van de begroting 2008. Loppersum komt miljoenen tekort. De gemeente worstelt met kostenstijgingen, verdere verlaging van rijksinkomsten en achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en accommodaties. De verwachting is dat de raad de conclusie van het college van B en W overneemt, waarna Loppersum zich onder curatele stelt van het rijk. Een van de voorwaarden voor een miljoenenimpuls zal zijn dat de gemeente de lokale belastingen verhoogt.

De duw in de richting van Haagse inmenging in ruil voor flinke financiële steun, hing in de lucht. Het wachten was op het versnelde onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken. Die concludeert dat de gemeente zonder hulp alleen maar dieper in de rode cijfers belandt. De provincie steunt een eventuele aanvraag voor de artikel 12-status. Gisteren spraken burgemeester en wethouders met Rudi Slager die als gedeputeerde de rol van toezichthouder heeft. Het college gaf aan met de gemeente te balanceren op de rand van de afgrond en niet meer zonder Haagse hulp te kunnen. De gedeputeerde zei al eerder dat doormodderen geen zin heeft. Toch wil hij niét op de stoel van de raad gaan zitten. "Die moet zelf zijn conclusies trekken. Duidelijk is dat er straks een zeer confronterende begroting ligt die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat."

Dagblad van het noorden

Geef een reactie