18 mei 2024

Loppersum schrapt bouwkavels

0

De gemeente Loppersum schrapt 38 bouwkavels in Stedum. Door de economische crisis en bevolkingskrimp stagneert de grondverkoop. Om de verliezen niet verder te laten oplopen boekt de gemeente de kosten in een keer af. Het gaat om een bedrag van ruim 765.000 euro. "Het is een forse ingreep, maar noodzakelijk. Door nu schoon schip te maken, voorkomen we dat we later forse rekeningen krijgen.

Het is sneu geld, maar het is onverantwoord om zo langer door te gaan", zegt wethouder Pier Prins. De gemeente heeft in 2011 meer dan driekwart miljoen euro overgehouden. B en W willen dat geld gebruiken voor het verlies op het uitbreidingsplan. Ook hoopt CDA’er Prins dat de provincie wil meebetalen. "De provincie heeft deze maatregel aanbevolen." Het was volgens Prins in 2007 ook de provincie die de gemeente stimuleerde de mogelijkheden voorwoningbouwuit te breiden. In het Stedumer plan was ruimte voor 66 woningen.
In de afgelopen vijf jaar zijn er maar vijf gebouwd. Na het schrappen van de 38 kavels kunnen volgens Prins nog voldoende huizen verrijzen. Het terrein ten westen van de Hilmaarweg krijgt weer een agrarische bestemming. "Ik denk datwe de gronden gaan verhuren.We willen ze in elk geval in eigendom houden." De gemeente zit ook nog met een exploitatieverlies van bijna een kwart miljoen euro in 2011 op het plan in Stedum. Ook op de nieuwbouwlocatie in Middelstum (Zuidrand) lijdt de gemeente verlies. Hier gaat het om 105.000 euro. De overige drie uitbreidingsplannen in de gemeente gaan goed. Westeremden (Huizingerweg) heeft een positief resultaat van ruim vier ton, Boerdam-Fraamklap (Pompsterweg) 20 mille en ook Loppersum (Over de Wijmers) zit in de plus: 382 euro.

Dirk Minkes DVHN.nl

Geef een reactie