17 mei 2024

Loppersum stelt modderprotocol vast

0

Burgmeester en wethouders van de gemeente Loppersum hebben besloten om over te gaan tot een zogenaamd modderprotocol. Dit is voor het college een instrument om de veiligheid op de wegen te kunnen handhaven. Wethouder Jan Stoel (verkeer): ‘Loppersum is een landelijke gemeente met veel agrarische bedrijvigheid.

Het is dus belangrijk om de handhaving bij modder op de weg juridisch goed te regelen. Als wegbeheerder zijn wij eindverantwoordelijk voor de toestand van de wegen in de gemeente en het modderprotocol geeft ons handvatten om vervuilde wegen te laten schoonmaken en de kosten hiervoor in rekening te brengen bij de vervuiler. Nu moet ik zeggen dat in onze gemeente de agrariërs de wegen tijdens de oogst veelal goed schoonmaken. Als gemeente verstrekken we al enige jaren gratis modderborden en ook hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Dat is een positieve ontwikkeling die ook bijdraagt aan de veiligheid.’

Gemeente Loppersum

Geef een reactie