9 december 2023

Loppersum tegen winkelconcentratie in stedelijk gebied

0

Zolang leegstand van huurwoningen uitblijft, moeten eerst nieuwe huizen worden gebouwd voordat wordt overgegaan tot sloop. Anders kan de situatie ontstaan dat inwoners gedwongen worden te verhuizen naar een plek buiten de gemeente. Dat zou in strijd zijn met het voornemen om de verwachte krimp van het aantal inwoners te verhuizen.

Dit schrijven B en W van Loppersum in een brief aan de regiegroep wonen en voorzieningen die verantwoordelijk is voor het zogeheten pact regio Eemsdelta dat onlangs is afgesloten tussen de besturen van Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Het pact gaat uit van sloop van 3300 woningen tot 2018. Daarvan worden er 2600 teruggebouwd.

Als eerste gemeente zei de raad van Loppersum maandagavond ‘ja’ tegen het pact. Maar wel onder een aantal beperkende voorwaarden. Zo wordt in de brief aan de regiegroep aangedrongen op jaarlijkse monitoring van de verhuisbewegingen in de regio om zo onnodige sloop te voorkomen. Loppersum spreekt zich verder uit tegen het concentreren van winkelvoorzieningen in het stedelijk gebied van Delfzijl en Appingedam. Zij is bang dat een dergelijke ontwikkeling ten koste kan gaan van centrumdorpen als Middelstum en Loppersum.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie