20 juli 2024

De gemeente Loppersum werkt er hard aan de financi‘le huishouding weer gezond te krijgen. In de raadsvergadering van april 2005 zijn bij het besluit ÒLoppersum in evenwichtÓ ingrijpende bezuinigingsbesluiten genomen om de komende jaren orde op zaken te stellen. Bezuinigingen zijn vooral doorgevoerd in de ambtelijke organisatie. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe resultaatgerichte en slagvaardige organisatie, die met het gezicht naar de klant moet functioneren. Deze nieuwe organisatie zal op 1 januari 2006 van kracht moeten worden.

EŽn van de speerpunten van die organisatie is de inrichting van een Klant Contact Centrum, waar alle klantcontacten zullen plaatshebben. Dat is van groot belang voor de inwoners van Loppersum, immers vragen en verzoeken kunnen bij ŽŽn loket worden neergelegd en de cošrdinatie binnen de gemeentelijke organisatie wordt vanuit dat loket opgepakt. Dat hoeft de burger dus niet te doen. Om de omslag naar het Klant Contact Centrum succesvol te kunnen maken is er wel nieuwe huisvesting nodig. In de huidige situatie met een vijftal verspreid liggende gebouwen is deze functie niet waar te maken.


Tot begin 2007 zullen we het dus nog even zonder het Klant Contact Centrum moeten doen. Als burger merkt u op dit moment ook al het een en ander van de noodzaak tot bezuinigen. De gemeente Loppersum heeft drastisch moeten bezuinigen in onderhoudskosten (wegen en groenvoorzieningen). Soms raakt dat instellingen of maatschappelijke organisaties (waar dat aan de orde is krijgen zij rechtstreeks bericht van de gemeente), soms raakt dat het beeld van Loppersum als woongemeente.


Er wordt minder gemaaid en het onderhoud van wegen wordt beperkt tot overigens wel een verantwoord niveau. Deze ingrepen zijn noodzakelijk om over enige jaren weer te kunnen werken aan ons toekomstbeeld van Loppersum, namelijk dat Loppersum weer een mooie groene gemeente zal zijn met een goed onderhouden openbaar gebied.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie