21 juli 2024

Lopster college in gesprek met Toornwerd en Westeremden

0

Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum heeft gesproken met het bestuur van dorpsvereniging in Toornwerd (DOORD) en dorpsbelangen in Westeremden (Orando). Het college wil zo de contacten met de dorpen verbeteren en meer voeling krijgen met zaken die spelen. Onderstaand een impressie van de gespreksonderwerpen.

Westeremden
Het bestuur van Dorpsbelangen Orando in Westeremden heeft met het college gesproken over parkeeroverlast tijdens exposities in de Weem. Dorpsbelangen is in overleg met de heer Helmantel om tot een oplossing te komen. Orando heeft daarnaast bij burgemeester en wethouders haar zorgen kenbaar gemaakt over de toekomst van de basisschool en over het speelveld in het dorp. Tot slot is er gesproken over het achterstallig onderhoud van de wegen. Het college heeft aangegeven dat het groot asfaltonderhoud de komende jaren in de planning zit.

Toornwerd
Het bestuur van dorpsvereniging DOORD geeft aan dat het onderhoudsniveau van het groen op diverse plaatsen in het dorp de nodige aandacht verdient. Zo moeten er bijvoorbeeld bomen worden gesnoeid langs de Toornwerderweg. Ook heeft het bestuur een verzoek gedaan voor een extra zoutbak aan de Ossengang in Toornwerd. Het saneringsplan van de gemeente Loppersum is ook één van de gespreksonderwerpen. Het college licht toe dat er gesprekken plaatsvinden met de diverse verenigingen over de bezuinigingen. Het bestuur van de dorpsvereninging geeft aan dat de bibliotheek en het zwembad van Middelstum van belang zijn voor het dorp. Tot slot is er gesproken over de bushalte aan de Molenweg. Hier is sprake van een onveilige situatie. DOORD vraagt het college dit bespreekbaar te maken bij de eigenaar van de weg, de provincie Groningen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie