22 april 2024

Lopster rekenkamer presenteert onderzoek sportbeleid

0

In 2006 moet elke gemeente in Nederland beschikken over een rekenkamer of rekenkamer-commissie. De raad van de gemeente Loppersum heeft ervoor gekozen reeds in 2003 een rekenkamercommissie in te stellen. Dit vooral met het oog op de mogelijkheid onderzoekservaring op te doen in de jaren tot 2006. De rekenkamercommissie heeft in 2004 besloten als eerste project het gemeentelijk sportbeleid onder de loep te nemen.

Sportbeleid
Aan het onderzoek lag het gemeentelijk sportbeleid zoals verwoord in de Sportnota 2000-2005 ten grondslag. Uitgangspunt van het gemeentelijk sportbeleid is volgens de ÒSportnota 2000 Ð 2005; een toekomstvisie op de sport in de gemeente LoppersumÓ dat alle inwoners van de gemeente Loppersum voor een redelijke prijs moeten kunnen sporten. De tarieven moeten betaalbaar blijven.


Doeltreffendheid en doelmatigheid
De rekenkamercommissie heeft onderzocht of dit beleid doeltreffend is gebleken, dat wil zeggen of het gewenste resultaat wel werd bereikt. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het sportbeleid van de gemeente Loppersum. Met andere woorden of het gewenste resultaat met zo weinig mogelijk middelen (geld, personeel) werd bereikt.


Enqute
Om dit te kunnen vaststellen werd een aantal vragen voorgelegd aan onder andere de sportverenigingen door middel van een enqute. Daarnaast werden diverse door de organisatie aangeleverde stukken bekeken en doorgerekend.


Resultaten
De resultaten van het onderzoek en de wijze waarop het onderzoek tot stand kwam, zijn neergelegd in het rapport ÒDe gemeente Loppersum in bewegingÓ.  Tijdens de raadvergadering van maandag 31 januari zal de voorzitter van de rekenkamercommissie, dhr. C. Bultje, het rapport aan de leden van de raad en het college aanbieden.

www.loppersum.nl

Geef een reactie