18 mei 2024

Lopster Wmo-adviesraad op volle sterkte

0


De gemeente Loppersum heeft een geheel vernieuwde Wmo adviesraad. Wethouder Hartman;’ Het is fijn dat de adviesraad weer op volle sterkte is, maar ook leuk om te melden is dat nieuwe leden uit de verschillende dorpen van onze gemeente komen. Er is een goede spreiding, maar er is ook veel kennis op de verschillende gebieden van de WMO en dat komt de adviesraad ten goede.’

Samenstelling adviesraad
De Wmo-adviesraad bestaat uit zes leden en een voorzitter. Tonnis Musschenga is voorzitter (ad interim). De andere leden van de adviesraad zijn de heer B. de Regt uit Leermens, de heer K. Boer uit Loppersum, mevrouw M. Krol uit Middelstum, mevrouw R. Kuin uit Wirdum, mevrouw H. Maat uit Zijldijk en de heer M. Smilda uit Zeerijp. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt de adviesraad ondersteund door beleidsmedewerker Marleen Hazenberg.

Taken
Doel van de Wmo-adviesraad is om de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. In één zin gesteld gaat erom dat alle burgers, ongeacht hun beperkingen, kunnen meedoen in de maatschappij. Aan dit ‘meedoen’ liggen de negen prestatievelden van de Wmo ten grondslag. Hieronder vallen vrijwilligerswerk, mantelzorg, informatie en advies, opvoedingsondersteuning, leefbaarheid, sociale participatie. De adviesraad heeft een adviserende relatie met het college van B&W over de hoofdlijnen van het Wmo beleid.

Komende jaar
Er spelen diverse Wmo-gerelateerde onderwerpen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt de Wmo-kadernota, zowel voor de gemeente Loppersum als in samenwerkingsverband met Delfzijl en Appingedam. In de loop van 2011 komt de evaluatie van het Wmo-beleid 2007-2011 ter advisering naar de adviesraad en komt er een nieuwe verordening voor de adviesraad. Naast de lokale Wmo zaken worden we als gemeente ook geconfronteerd met landelijke ontwikkelingen – zoals de nadruk op effectiviteit en efficiëntie (één van de pijlers van welzijn nieuwe stijl) en komen steeds meer landelijke taken te liggen bij de gemeente (vanuit AWBZ naar Wmo). De komende jaren staat er veel te gebeuren op het terrein van de Wmo en dus ook voor de adviesraad.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie