4 december 2023

Lopsters vrezen voor ‘verwoestijning’

0

De verkennende bezuinigingsplannen van de gemeente Loppersum zijn afgeschoten. De gemeenteraad en het massaal toegestroomde publiek lieten gisteravond weinig heel van de nota ‘Loppersum in evenwicht II’.  Het gezegde dat politiek niet leeft ging gisteravond in Loppersum niet op. Veertien bezorgde inwoners van de gemeente meldden zich in zorgcentrum Wiemersheerd aan het spreekgestoelte. De zaal was afgeladen.

De bedreigde leefbaarheid in de dorpen door de aanslag op voorzieningen vormde de hoofdmoot van de toespraken.  In de nota ‘Loppersum in evenwicht II’ worden de meeste voorzieningen gecentreerd in de dorpen Loppersum en Middelstum. "Door deze plannen wordt de gemeente omgeploegd tot een woestijn en blijven er twee oases over. Zeg maar dag tegen de leefbaarheid in de kleinere kernen", beargumenteerde Bram van Dam, voorzitter van voetbalvereniging De Fivel uit Zeerijp.

De raadsleden hebben evenzeer veel bedenkingen bij de plannen. Opmerkelijk genoeg kwam de grootste coalitiepartij PvdA met de meest forse kritiek. Fractievoorzitter Lies Oldenhof: "Wij vragen ons af of alle mogelijkheden wel genoeg onderzocht zijn. Er staat te veel in dat gewoon onhaalbaar is. Dat de gemeentelijke organisatie zelf buiten beschouwing blijft is onbegrijpelijk."

Gemeentebelangen, Groenlinks en VVD vinden dat financiënwethouder Jan Stoel te zeer vasthoudt aan het voorkomen van het volledig onder curatele stellen van de gemeente door de provincie. "Daar zijn andere gemeenten ook beter uitgekomen", aldus Sauerborn van GB.

De mooiste oplossing voor een deel van de tekorten bedacht VVD‑fractievoorzitter Jan Boer. "Deze gemeente heeft maar twee wethouders nodig, er kan er dus één weg. Wat die maatregel oplevert scheelt de sluiting van een zwembad. Als dank kunnen we het zwembad naar de terugtredende wethouder vernoemen."

Als de raad op 5 maart beslist dat de voorstellen van het college verder onderzocht mogen worden, begint de wethouder met bezoeken aan alle mogelijk getroffenen. Die gaven gisteravond aan daarom te smachten en best bereid te zijn hier en daar wat meer te willen betalen voor hun voorzieningen. Zij vinden het stuitend dat de wethouder niet voor het opstellen van de nota met hen in overleg is getreden.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie