29 mei 2024

Maximumsnelheid 30/60 km vergroot verkeersveiligheid

0

Het college van B&W van de gemeente Loppersum heeft het besluit genomen om in de gemeente overal 30/60 km zones in te voeren. Dit is uitvoering van het raadsbesluit van september 2010 waarin het college het beleidsplan wegen 2010-2014 heeft vastgesteld. Wethouder Jan Stoel: "In Loppersum worden bij onderhoud en wegreconstructie de Duurzaam Veilig inrichtingscriteria als leidraad gehanteerd.

Duurzaam Veilig wordt landelijk gehanteerd om de verkeersveiligheid te vergroten en gaat uit van een functionele indeling van het wegennet. Alle gemeentelijke wegen binnen de gemeente Loppersum zijn aangeduid als erftoegangswegen met als snelheidslimiet buiten de bebouwde kom 60 km en binnen de bebouwde kom 30 km per uur".
30/60 km zone
Vanaf 1 april 2012 wordt gestart met de werkzaamheden. En worden 60 km/zones ingevoerd voor de wegen in het buitengebied van de gemeente Loppersum. Daarnaast wordt in de 17 dorpen van de gemeente Loppersum Loppersum, Middelstum, Stedum, Zandt, Zeerijp, Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen/Startenhuizen, Huizinge, Leermens, Oosterwijtwerd, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum en Zijldijk een 30 km/zone gerealiseerd. Een aantal dorpen zoals Westeremden en Wirdum hebben reeds een 30/60 km zone, in verband met de gewijzigde situatie worden ook hier werkzaamheden verricht. Naast het plaatsen van de benodigde borden worden ter hoogte van de komborden markeringen op het wegdek aangebracht. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om overlast voor het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting duren de werkzaamheden een aantal maanden. Medio september zijn alle werkzaamheden afgerond.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie