22 maart 2023

Medisch centrum Appingedam op Overdiepterrein

De bouw van een gezondheidscentrum in Appingedam neemt serieuze vormen aan. Het komt niet aan de Olingermeeden, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar op het Overdiepterrein, direct grenzend aan de stadskern.

Op 10 oktober zal een intentieverklaring worden getekend tussen de Damster huisartsen en andere (para)medische dienstverleners en de ontwikkelaars van het Overdiepterrein: bouwbedrijf Kooi en woningstichting Marenland. Voor het gezondheidscentrum, dat twee verdiepingen zal tellen, wordt dan een bouwperceel van 1800 vierkante meter gereserveerd.


Een opsteker voor het initiatief is dat ook apotheker Salentijn, nu nog gevestigd in de oude stadskern, zich wil vestigen in het gezondheidscentrum. Eerder gaf hij, na een enqute onder zijn klanten, aan dat hij niet wilde verhuizen naar de aanvankelijk beoogde locatie aan de Olingermeeden, omdat die plek te ver van het centrum ligt. Maar voor de ‘A-locatie’ op het Overdiepterrein, vlakbij het centrum en naast Albert Heijn, heeft hij wel belangstelling.


Andere zekere participanten in het gezondheidscentrum zijn naast de vier huisartspraktijken, het Groene Kruis (dat het gebouw aankoopt en verhuurt aan de ander deelnemers), Thuiszorg, een fysiotherapeut, een logopedist, een podotherapeut en een acupuncturist. “We zijn nog op zoek naar een tandheelkundige voorziening en een verloskundigenpraktijk”, zegt voorzitter Meint Slagter van het Groene Kruis. “Hiervoor zullen we op voorhand ruimte reserveren.”


Slagter spreekt de hoop en verwachting uit dat halfweg 2006 de eerste spade voor de bouw van het gezondheidscentrum op het Overdiepterrein de grond ingaat

www.dvhn.nl

Geef een antwoord