22 april 2024

Meedenken over de toekomst in gemeentehuis Loppersum

0

De gemeente Lopersum heeft zaterdag de workshop Meedenken over de toekomstvisie van gemeente Loppersum georganiseerd. De inwoners van de gemeente waren uitgenodigd om te komen praten over toerisme en recreatie, wonen en werken en bedrijvigheid.
De Lopster politiek heeft deze workshop georganiseerd om de inwoners van de gemeente Loppersum de gelegenheid te geven om mee te denken over de toekomstvisie van Loppersum, Basis voor deze workshops was het document Contouren Visie gemeente Loppersum, een document waarin staat wat de belangrijkste doelen zijn voor de gemeente Loppersum en welke koers zij willen varen. 

De gemeente Loppersum is op allerlei manieren hecht verbonden met de regio en de provincie. Dat betekent dat de plannen iedere keer afgestemd moeten worden op de buurgemeenten en provincie. Hoe beter de gemeente weet wat de doelen en koers zijn, hoe sterker de inbreng is in de regionale en provinciale plannen. De belangstellenden werden ontvangen in de centrale hal en uitgenodigd om de stellingen behorende bij de drie onderwerpen door te nemen. Stellingen als Toeristen moeten voor een langer verblijf aan Loppersum worden gebonden door meer overnachtingsmogelijkheden en bundeling van toeristische attracties in de gemeente. Of Loppersum is af.

Er is geen behoefte aan nieuwe woningen, want er zijn steeds minder mensen die in deze regio willen wonen. Men kon een mening geven over de stellingen. Na het welkomstwoord door wethouder Corine Jansen werd iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops Wonen, Werken en Bedrijvigheid en Toerisme en Recreatie. Tijdens deze sessies werd de gelegenheid gegeven om ideeën te spuien over de onderwerpen of vragen te stellen. Ook wilde de raad horen welke rol van de Lopster politiek verwacht wordt in deze onderwerpen. 

Aan de workshops werd actief deelgenomen door de belangstellenden. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een warm pleidooi te houden voor het open houden van het zwembad in Loppersum, anderen gebruikten de workshop om te pleiten voor woningbouw voor jongeren en ouderen in de dorpskernen. De raad en het college zaten bij deze workshops en luisterden naar wat er bij de deelnemers leefde, maar namen niet actief deel aan het gesprek. Alles is op schrift gesteld en de deelnemers ontvangen de verslagen van de workshops thuis. De workshops waren succesvol en leerzaam te noemen, er was belangstelling voor en de deelnemers hadden het gevoel dat er is geluisterd naar hen.

ommelander courant

Geef een reactie