30 mei 2024

Meedenken over nieuw haventerrein

0
Namens de kopgroep HavenPlusPlan schrijft Fokko Smit: Het zal je niet ontgaan zijn, het haventerrein in Stedum wordt fors onder handen genomen. Ruim 2 jaar waren we met gemeente Loppersum in gesprek en het is gelukt om een plan en de financiering voor dit project te realiseren. Eind maart wordt het terrein met de nieuwe inrichting opgeleverd.
Bijeenkomst
Op een dorpsbijeenkomst op maandag 5 maart om 20.00 uur in Moarstee doen we uit de doeken wat we in de komende weken aan werkzaamheden verrichten en vragen we je mee te denken in de mogelijkheden.
Als alles meezit kunnen we dan in de zomer gebruik gaan maken van deze centrale dorpsplek. We wandelen, fietsen en kuieren dan over een opvallend mozaïek klinkertapijt(plein) en zitten te mijmeren op de lange kadewand aan het water. De route naar Peertil is ineens duidelijk en ook Moarstee komt prominent in beeld. Op mooie zomeravonden gooien we een balletje op de jeu de boules-baan en wringt de vaarrecreant zich niet meer in alle bochten, want met gemakt glijdt zijn schuitje via de boothelling het water in. Als het schemert, wordt het pleintje door sfeerverlichting nog intiemer en klauteren de oudere kinderen voor de laatste keer die dag op de klimtoestellen nabij Moarstee. De fraaie groenvoorzieningen schermen de vuurplaats af waar jij bij een knapperend houtvuur gezellig de dag nog eens doorneemt. Dit kan! Want ideeën en planvorming zijn ontstaan na meerdere werksessies in het dorp. Je bent meerdere keren uitgenodigd en misschien geweest. Ook in de uitvoering en afronding vragen we je nog een keer mee te denken. Noteer de dorpsbijeenkomst in je agenda.
Planvorming en financiering
Naast deze oproep benoemen we nogmaals de relaties die hun medewerking in de planvorming en/of financiering hebben verleend.
Transport
Het moet nog weer eens gezegd worden: zonder het gebaar van de transporteurs was de totstandkoming van dit plan er niet geweest. Zij hebben namelijk in de onderhandelingen aangegeven te willen wijken naar een ander terrein. Zoals bekend, is Gemeente Loppersum bezig met aankoop van grond nabij het NS-station. Daarmee wordt in de toekomst transporteurs een parkeerfaciliteit geboden.
Subsidieverstrekkers
Provincie Groningen zag als eerste subsidieverstrekker de haalbaarheid van het plan en noemde als motivatie dat het zal bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Dat het een veelomvattend integraal plan was dat zich richt op multifunctioneel gebruik gaf de doorslag in de toekenning. Evenals het ontstaan van dit initiatief vanuit de inwoners van het dorp. Vervolgens werd een subsidieaanvraag bij Loket Leefbaarheid voor de aanleg van een nieuwe jeu de boules baan gehonoreerd. Als derde subsidieverstrekker kan Landschapsbeheer Groningen toegevoegd worden. Zij denkt mee in de plussen die aanvullend zijn op het basisprogramma. Afstemming met Landschapsbeheer is er dan met name over de groeninrichting en een bloemenrand langs het bos. Andere verfraaiing zoals een kunstwerk, verlichting en buitenmeubilair komen ook voor rekening van deze subsidieverstrekker. Het genoemde basisplanprogramma is een onderdeel van Kansrijk Groningen. Het project is onderdeel van Dorpsvisies en Landschap (dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen). Kansrijk Groningen is de overkoepelende naam voor alle programma’s die zijn opgesteld door maatschappelijke organisaties, overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren. De coördinatie hiervan ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. Het programma wordt gefinancierd door NAM. Met het programma Dorpsvisies en Landschap worden projecten mogelijk gemaakt die aansluiten bij actuele dorpsvisies en de kwaliteit van de (groene) woonomgeving verbeteren.

, kopgroep HavenPlusPlan

Geef een reactie