25 juli 2024

Meedoen is ook luisteren en kritisch volgen.

0

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de burgermoet meedoen aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid. Het meedoen betekent luisteren en tegemoet komen aan de wensen van de burger én controleren ofafspraken worden nagekomen. De praktijk is dat ons college van B&W deAdviesraad Wmo heeft ingesteld om de stem van de burger meer kracht te geven. Inde Adviesraad Wmo zitten o.a. uw dorpsgenoten Margreet Wiersema en Sieta Smit.

Momenteel is bijvoorbeeld de aanbesteding van het Openbaar Vervoeraan de orde.

De Wmo gaat over alles wat te maken heeft met de zorg voor deburger en het met plezier wonen in de gemeente Loppersum.

De Wmo is er voor iedereen; jongeren, ouderen, kwetsbare mensen envoor de samenleving in de dorpen.  

De Adviesraad Wmo van de gemeente Loppersum kan zinvol werken,wanneer zij gevoed wordt door de burgers. Om dit praktisch vorm te geven maaktze een ronde langs de dorpen van de gemeente. Op 3 september zijn we in Stedum.Het doel van de ronde is dat de inwoners van Stedum de Adviesraad Wmo leren kennen en dat ze met de leden van de adviesraad kunnen spreken over wat zijbelangrijk vinden.

Op woensdag 3september a.s. om 19.30 uur zijn we bij u in Stedum in het Hervormd Centrum.  

Wijwillen graag met u spreken over actuele onderwerpen en over hoe wij het bestekontact met u kunnen onderhouden, wat we als eerste moeten oppakken en waar wein de toekomst op moeten letten. U heeft natuurlijk ook vragen en opmerkingen. Wijvinden die eigenlijk nog belangrijker.

Komdus op woensdag 3 september a.s. om 19.30 uur naar het Hervormd Centrum.

Totdan, Jaap Corstiaensen (voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Loppersum)

www.stedum.com

Geef een reactie