25 juli 2024

# Meedoen zet door in 2024: Samen voor Integratie en Participatie!

Goed nieuws voor het taal en participatieproject # Meedoen! Met financiële steun voor 2024 blijft het initiatief zich inzetten voor vroege integratie en participatie op COA-locaties. De Meedoenbalie, elke maandagmiddag geopend op het AZC in Delfzijl, biedt bewoners de mogelijkheid vragen te stellen over vrijwilligerswerk en deelname aan activiteiten, zowel binnen als buiten het AZC.

Het afgelopen jaar heeft # Meedoen al met succes bewoners bemiddeld naar diverse vrijwilligersorganisaties. Het is inspirerend om te zien hoe deelnemers opbloeien door vrijwilligerswerk, waarbij ze niet alleen praktijkervaring opdoen met de Nederlandse taal, maar ook waardevolle contacten leggen tijdens vrijwilligerswerk en/of  activiteiten met Nederlanders.

In 2024 zetten het AZC Delfzijl en Cadanz Welzijn hun inspanningen voort en benaderen ze meer organisaties voor vrijwilligersplekken voor de deze doelgroep. Het komende jaar staat daarnaast ook weer in het teken van het organiseren van diverse taal- en ontmoetingsactiviteiten, zowel binnen als buiten het AZC.

Wil jij bijdragen aan het leren van de Nederlandse taal en gewoonten door nieuwkomers te ondersteunen? Dat kan! Binnen het project zijn er verschillende vrijwilligersmogelijkheden, zoals bij taalcafés of bij bestaande en nieuw op te zetten activiteiten.

Organisaties en potentiële vrijwilligers die willen deelnemen kunnen contact opnemen met Cadanz Welzijn. Zij brengen het aanbod naar de Meedoenbalie op het AZC.

Laten we samen werken aan een inclusieve en participatieve gemeenschap! # Meedoen maakt het verschil. Doe jij ook mee?

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Peronne Burggraaf van Cadanz Welzijn, via telefoonnummer 0596-745024.