23 februari 2024

Meepraten over sneller internet

0
Ondernemers en inwoners in Noord-Groningen hebben steeds vaker last van een traag internet. Ze kunnen de nieuwste online toepassingen niet of nauwelijks gebruiken en met de huidige infrastructuur wordt dat in de toekomst alleen maar erger. De huidige verbindingen in het buitengebied bieden geen optie voor hogere snelheden, maar de bestaande aanbieders zijn niet van plan daar snellere verbindingen aan te leggen.
De negen gemeenten in Noord-Groningen gaan daarom de komende weken met burgers en bedrijven in gesprek over de vraag hoe de hele regio over breedband internet kan beschikken. Naast negen bijeenkomsten komt er ook een online discussieforum op www.breedbandnoordgroningen.nl.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst in Loppersum op 2 april a.s.. Aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis van gemeente Loppersum.
Internet steeds belangrijker
"In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om op het platteland te gaan wonen, werken of te ondernemen. Als Noord-Groninger gemeenten hebben wij daarom besloten om samen de mogelijkheden van sneller internet te inventariseren", zegt burgemeester Marijke van Beek, voorzitter van de Stuurgroep Breedband Noord-Groningen.
Negen bijeenkomsten
De komende maanden gaan de negen betrokken gemeenten met inwoners en bedrijven in gesprek over breedband. Ze willen met hen van gedachten wisselen over de noodzaak van snel internet voor de regio en ideeën en ervaringen met internet uitwisselen. Daarom worden er negen gemeentelijke bijeenkomsten gehouden in de periode van 10 maart t/m 7 april.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie