26 mei 2024

Meer bier in soos stuit op weerstand

0

De drankvergunning van jeugdsoos The Building in Stedum zou  wel eens uitgebreid kunnen worden. Het college staat er positief tegenover. Tot ergernis van de fractie van GroenLinks, die daar niets van begrijpt. De jeugdsoos wil graag vaker bier kunnen tappen. De jongeren willen elke vrijdag een pilsje kunnen drinken. Nu mag dat slechts één keer per maand op zaterdag . Op de vrijdagen wordt alleen limonade geschonken. Het schenken van bier is op dit moment bovendien de enige manier voor de jeugdsoos om genoeg te verdienen om te kunnen overleven

Het college lijkt de aanvraag van de soos te willen goedkeuren. Daar kan de tweemansfractie van Groen- Links niet bij. Harm Janssens van de fractie: ”Er komen vooral klachten van omwonenden als er een avond geschonken wordt. Dit lijkt een beloning voor wangedrag.”

Volgens Roy Mulder, bestuurslid van de jeugdsoos, valt het met de overlast erg
mee. ”Een paar jaar geleden hadden we daar inderdaad last van. Toen werden er dingen
vernield. Daar hebben we de jongens op aangesproken en nu gebeurt er niets meer, op een beetje herrie af en toe na. Vergeleken met andere sozen is het niets.” Mulder denkt dat de overlast over het algemeen juist zou verminderen als de drankvergunning uitgebreid wordt. ”De jongens van boven de 14 komen alleen als er getapt wordt.

In Stedum is verder niets te beleven. Op die alcoholvrije vrijdagen en zaterdagen hangen ze rond op straat.” Janssens benadrukt dat GroenLinks niet tegen het tappen in sozen in zijn algemeenheid is. ”Het wordt tijd om het jeugdbeleid als geheel onder de loep te nemen. De problemen spelen ook bij andere jeugdsozen. Als sozen een uitgebreide drankvergunning nodig hebben om het hoofd boven water te houden, moet je je afvragen of je op de goede weg bent. Jongeren van straat lokken om in de jeugdsoos bier te gaan drinken, lijkt me een verplaatsing van het probleem.”

www.stedum.com

Geef een reactie