9 december 2023

Meevaller van 1 miljoen voor Loppersum

0

De jaarrekening 2008 van de gemeente Loppersum heeft een positief resultaat van ruim € 1 miljoen. Gezien de Artikel 12-status van de gemeente lijkt dit in eerste instantie opmerkelijk.Het resultaat is echter het gevolg van incidentele meevallers.

Zo zijn er een aantal gemeentewoningen verkocht en heeft Essent een eenmalige uitkering verstrekt die te maken heeft met afspraken uit het verleden. Verder is de gemeente in 2008 zeer terughoudend geweest met het uitvoeren van werkzaamheden aan onder andere wegen, bruggen en gebouwen.

Door het Rijk wordt geëist dat de gemeente eerst inzichtelijk maakt waar de nood het hoogst is, voordat de gemeente mag investeren. Dit inzicht wordt in de loop van 2009 verkregen.

Dan zullen ook de eerste grote investeringen plaatsvinden. Van het resultaat van ruim € 1 miljoen wil de gemeente meer dan de helft investeren in het vitaliseren van het centrum van Loppersum.

De accountant is erg positief over de gemeentelijke boekhouding. De gemeente Loppersum heeft een goedkeurend oordeel gekregen op alle onderdelen van de accountantscontrole.

We zijn hier erg verheugd over

Gemeente Loppersum

Geef een reactie