13 juli 2024

Meldpunt voor hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire uit gemeente Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta wil gedupeerde ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire te hulp schieten. Ondanks dat het kabinet heeft aangegeven dat gedupeerde gezinnen in Nederland recht hebben op € 30.000,-, meent wethouder Hans Ronde dat er ook andere vormen van ondersteuning nodig kunnen zijn.

Wethouder Hans Ronde: ‘Wij willen ouders die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn geraakt ondersteunen bij het aanvragen van de door het kabinet toegezegde € 30.000,- bij de Belastingdienst. Daarnaast bieden we hulp bij financiële problemen en schulden, huisvesting, kinderopvang of verlies van werk. Vanwege de privacywet mag de Belastingdienst de contactgegevens van deze gezinnen niet zomaar vrijgeven. Daarom vragen wij gedupeerde ouders om met ons contact op te nemen.’

Meldpunt
Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Heeft u andere vragen of zorgen over of als gevolg van de toeslagenaffaire? Neem dan contact op met Cadanz Welzijn, Dennis Huisman, sociaal raadsman. Hij is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer (0596)
74 50 24 of via info@cadanzwelzijn.nl.

Toeslagenaffaire
In Nederland zijn veel ouders onterecht slachtoffer van fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en/of slachtoffer van de fraudeaanpak bij de Belastingdienst van 2013 tot en met 2019. Zij hebben de kinderopvangtoeslag terug moeten betalen. Dit heeft onder andere geleid tot ernstige geldproblemen en schulden bij ouders.