25 april 2024

Middeleeuwse sporen ontdekt op bouwplaats Winsum

0

Winsum – Bij archeologisch vooronderzoek rondom het oude gezondheidscentrum van Winsum zijn bewijzen van menselijke aanwezigheid gevonden. Tijdens dit vooronderzoek is een vermoedelijk middeleeuwse ophogingslaag aangetroffen. Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk vindt deze vondst op de oude dorpswierde zo interessant, dat hij uitgebreider onderzoek heeft voorgeschreven.

Rabobank Noordwest Groningen, opdrachtgever voor nieuwbouw op die plek, heeft daarom het Groningse archeologische onderzoeksbureau ARC ingehuurd. Drie werknemers van ARC beginnen maandag met het graven van een proefsleuf van 15 bij 5 meter. Als er interessante overblijfselen worden gevonden, wordt ook de rest van het 325 vierkante meter grote terrein afgegraven, om te voorkomen dat er bodemarchief verloren gaat.


In eerste instantie wordt de proefsleuf in drie lagen opgegraven. Vervolgens zal ook de rest van de geplande bouwput worden onderzocht. “Dat is de opzet. Als er echter interessante dingen, zoals menselijke begravingen, worden gevonden, gaan we nauwkeuriger te werk”, vertelt archeoloog Cuno Koopstra.


Nieuwsgierigheid

De archeologen zullen graven tot in de natuurlijke ondergrond, in dit geval een pakket kwelderafzettingen. “De bodem wordt met het heien en de zware machines toch verstoord. Dus het is nu van belang om het bodemarchief voor de eeuwigheid vast te leggen”, vindt Koopstra. Zoals de wet voorschrijft, kijken archeologen echter niet in de grond naast de bouwput. “Wij archeologen weten onze nieuwsgierigheid heel goed te bedwingen. Materiaal dat onaangetast in de grond kan blijven zitten, laten we keurig wachten op een volgende generatie. Die heeft waarschijnlijk nog betere onderzoeks- en conservatietechnieken”, zegt Groenendijk

www.dvhn.nl

Geef een reactie