26 februari 2024

Middelstum behoudt post van gemeente

0

loppersum – Wat voor invulling de dependance van de gemeente Loppersum in Middelstum krijgt is nog onzeker, maar het dorp blijft een ‘gemeentehuisje’ houden. Loppersum kan zich klaarmaken voor de omstreden bouw van een nieuw gemeentehuis.

Na een stevige en lange politieke discussie stelde de raad van Loppersum bijna vijf miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een nieuw gemeentehuis en een onderkomen voor de brandweer.


Tevens komt er een onderzoek naar verplaatsing van de werf. Het ambtelijk apparaat zal, in het kader van de efficiency, zich nagenoeg volledig concentreren in Loppersum.


Kritiek


Het lijkt waarschijnlijk dat de locatie in Middelstum, na de realisering van het nieuwe gemeentehuis aan de Molenweg, een gemeentelijke functie houdt. Zo zou onderwijsgroep Marenland er gehuisvest kunnen worden, of gebruikt de gemeente de locatie om er een samenwerkingsverband met een andere gemeente onder te brengen.


Het college kreeg veel kritiek van de politieke partijen te verduren. Met name PvdA, VVD en CDA vinden dat burgemeester en wethouders de burger slecht hebben ingelicht en slecht hebben betrokken bij de plannen. Dat moet nu, in de aanloop naar de daadwerkelijke bouw, veranderen. GroenLinks kreeg er flink van langs. De enqute, die de partij hield onder de bewoners van de gemeente over het nut van de nieuwbouw, vinden bijna alle partijen ‘suggestief’ en niet waarheidsgetrouw. GroenLinks zou het hebben doen voorkomen dat door afzien van nieuwbouw door bezuinigingen bedreigde voorzieningen alsnog in stand gehouden kunnen worden.

www.dvhn.nl

Geef een reactie