27 mei 2024

Milieuonderzoek naar magnesiumhoudend afval in Eemshaven

0

De politie heeft onderzoek gedaan naar de handel, de opslag en het vervoer van gevaarlijk (magnesiumhoudend) afval bij bedrijven in onder andere de Eemshaven. Hierbij is vastgesteld dat meerdere bedrijven vergunningsvoorschriften overtraden en onzorgvuldig handelden met gevaarlijk afval. Een van de bedrijven probeerde hiermee financieel voordeel te verkrijgen. Het onderzoek richtte zich op vier bedrijven. Twee bedrijven zijn gevestigd in de Eemshaven. De andere bedrijven zijn een transportbedrijf en de inmiddels failliete producent van het afval in Farmsum.

Aanleiding onderzoek

De provincie Groningen ontdekte tijdens een bedrijfscontrole bij een recyclingbedrijf in de Eemshaven in augustus 2007 dat er gevaarlijk afval opgeslagen lag. Volgens de vergunning van dit bedrijf was dit niet toegestaan. De provincie informeerde de politie hierover. Hierop startte de politie een strafrechtelijk onderzoek naar de herkomst van het afval. Het milieuonderzoek richtte zich op de gehele afvalketen.

 

Afvalketen

Het afval was afkomstig van een magnesiumsmelter in Farmsum. Dit bedrijf gaf het afval af aan een bedrijf in de Eemshaven voor opslag. Na de afgifte ging het bedrijf in Farmsum failliet. Het bedrijf in de Eemshaven gaf het afval vervolgens aan een ander bedrijf in de Eemshaven. Ook dit bedrijf mocht het afval niet ontvangen en opslaan. Daarnaast bleek dat het eerstgenoemde bedrijf in de Eemshaven het afval voorzag van onjuiste documenten, waardoor de ontvanger de indruk kreeg dat het afval verwerkt kon worden. De ontvanger bleek geen vergunning te hebben om het afval op te slaan. Daarnaast bleek dat de vervoerder van het afval het magnesiumhoudend afval als bedrijfsafval heeft vervoerd, terwijl dit als gevaarlijk afval gekwalificeerd was. Hierdoor was ook de vervoerder in overtreding. Tegen deze vier bedrijven wordt proces-verbaal opgemaakt. 

 

Gevaarszetting

De provincie bepaalde dat het gevaarlijk afval op locatie in de Eemshaven geneutraliseerd moest worden, voordat dit naar de definitieve verwerker in Limburg kon worden vervoerd. Dit heeft te maken met de gevaarszetting van het afval. Indien dit magnesiumhoudend afval in contact komt met water vindt een reactie plaats waarbij een brandbaar/ontplofbaar gas (waterstofgas) vrijkomt. Eind december 2007 vond tijdens deze neutraliseringswerkzaamheden een explosie plaats op het terrein van het recyclingbedrijf in de Eemshaven. De explosie bewees dat het om een gevaarlijke situatie ging. De oorzaak van de explosie heeft te maken met de reactiviteit van het afval.

 

Financieel gewin

Een juiste verwerking van het gevaarlijk afval brengt kosten van enkele honderdduizenden euro’s met zich mee. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gevaarlijk afval voor enkele tienduizenden euro’s van de hand werd gedaan en dat het voor een fractie van de verwerkingswaarde werd verhandeld. Ook dit wederrechterlijk verkregen voordeel dat een van de bedrijven geprobeerd heeft te verkrijgen, wordt in het dossier opgenomen. Het onderzoek is afgelopen week afgerond en het dossier wordt overgedragen aan het Functioneel Parket (onderdeel van het Openbaar Ministerie). De provincie heeft de arbeidsinspectie ingelicht.

 

Meld illegaal afval

Eind januari is de Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) gestart met een campagne tegen illegale transporten van vervuilde grond en het werken met gevaarlijk materiaal. Onder het motto ‘Moet jij illegale rotzooi vervoeren?’ worden chauffeurs en andere betrokkenen gewezen op de gezondheidsrisico’s van dergelijke transporten. Zij worden opgeroepen om dit soort activiteiten te melden bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Om nog meer zicht te krijgen op wat zich onder andere afspeelt in de Eemshaven heeft het Groningse korps een contactfunctionaris logistieke knooppunten in dienst. Hij verzamelt en wisselt informatie uit over illegale havenpraktijken met handhavingsdiensten. Ook kan contact gezocht worden met deze specifieke contactfunctionaris.

Persberichten politie.nl

Geef een reactie