26 februari 2024

Militair transport naar en van Eemshaven

0

De Eemshavenweg (Groningen – Eemshaven) is in de periode van 23 mei tot 17 juni weer de transportader van militaire konvooien. Militair materieel wordt vanaf 23 mei ingescheept in de Eemshaven. Vandaar gaat het op transport naar Noorwegen. Omstreeks 17 juni wordt het materieel weer terugverwacht in de Eemshaven. Het transport vindt dan plaats in de richting Groningen. Het materieel is afkomstig van legerplaatst Havelte en de Veluwe.

Grote logistieke operatie
Met de oefening Iron Sword voert de Koninklijke Landmacht, van 23 mei tot 17 juni 2005, haar grootste logistieke operatie uit sinds het zwaartepunt in optreden is verschoven van Ôbescherming eigen en bondgenootschappelijk grondgebiedÕ naar Ôexpeditionair optredenÕ.


Irak-konvooien
De afgelopen tijd zijn al diverse militaire konvooien onze gemeente doorkruist. Het materieel, dat twee jaar in Zuid-Irak is gebruikt om te zorgen voor relatieve rust en stabiliteit, komt  – verdeeld over het tweede kwartaal van 2005 – via de Eemshaven naar Nederland en gaat over het spoor en over de weg terug naar de plaats van herkomst.


Realistisch decor
Om de militairen goed voor te bereiden op hun risicovolle taken, is een realistisch decor vereist. Het optreden in verstedelijkt gebied en de daarvoor vereiste sociale vaardigheden, vragen bijvoorbeeld om oefenen Ômet publiekÕ. Daarnaast dwingen de afstanden, die gelden bij de uitvoering van hedendaagse missies, ons eveneens buiten de oefenterreinen te treden.


Doel oefening
In de oefening Iron Sword moet de landmachtcomponent van de Nato Response Force 4, binnen drie weken een ÔcrisisgebiedÕ in Noorwegen binnentrekken om mensen te evacueren.

Vertrek en terugkeer
Het Nederlandse materieel van deze 6.000 man sterke internationale troepenmacht vertrekt vanaf 23 mei aanstaande vanuit Havelte en de Veluwe naar de Eemshaven en keert tweede helft juni via Groningen en Drenthe weer terug. Ook tussen de Eemshaven en de dichtstbijzijnde kazerne (in De Marnewaard) zal in die periode extra militair verkeer zijn.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie