29 november 2023

Miljoenen voor leefbaarheid Hoogeland

0

Een dorpsommetje, meer voorzieningen voor het toerisme. Het is aan de bevolking van het Hoogeland met ideeën te komen om de leefbaarheid en de economie in haar regio te verbeteren. Voor de uitvoering is 14 miljoen euro beschikbaar.

De Europese Unie, de provincie Groningen en acht gemeenten in Noord‑Groningen hebben de miljoenen opgebracht. De zogeheten Leader ActieGroep (LAG) bekijkt welke ideeën worden uitgevoerd en probeert vervolgens deze projecten van de grond te krijgen. Uiteindelijk beslist Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Het LAG roept maatschappelijke organisaties, boeren, andere ondernemers en burgers op hun ideeën in te dienen. De projecten worden de komende zes jaar uitgevoerd.

De deelnemende gemeenten zijn Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum. Meer informatie staat op www.hoogeland.org.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie