18 mei 2024

Minister Kamp komt naar Loppersum

0
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de overheid nemen maatregelen om de veiligheid van mensen die boven het gasveld in Groningen wonen te vergroten. Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor preventieve versterking van kwetsbare gebouwen, naast de bestaande regeling in geval van schade. Ook wordt onderzocht of en zo ja hoe de kracht van en de kans op bevingen kan worden beperkt.
Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer in reactie op rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Experts zijn het er over eens dat het aantal bevingen samenhangt met de hoeveelheid gas die uit de grond wordt gehaald en dat aardbevingen in de toekomst naar verwachting sterker kunnen zijn dat tot nu toe werd gedacht. De onderzoeken werden uitgevoerd naar aanleiding van de beving van 16 augustus 2012 bij het dorp Huizinge in de gemeente Loppersum.
"Ik neem de conclusies serieus. Dit heeft gevolgen voor het gevoel van veiligheid en leidt tot onzekerheid bij mensen die boven het gasveld in Groningen wonen", aldus minister Kamp. "De NAM neemt maatregelen om de veiligheid van mensen te vergroten en te zorgen dat eventuele schade wordt vergoed. Daarnaast kijken we naar de noodzaak en mogelijkheden om de kans op en kracht van eventuele bevingen te beperken".
De gaswinning in Groningen is in handen van de NAM. De komende tijd gaan zij mensen en bedrijven die willen weten hoe veilig hun huis of pand is bij een beving actief informeren en assisteren. Naast de bestaande schadevergoedingsregeling reserveert de NAM een bedrag van 100 miljoen euro voor preventieve versterking van woningen en gebouwen. Tenslotte gaat de NAM mensen actief voorlichten over wat zij zelf kunnen doen om goed voorbereid te zijn.
Naast maatregelen om de veiligheid te vergroten beveelt SodM aan de winning van gas in Groningen te beperken om zo de kans op en de kracht van eventuele bevingen te beperken. "De gevolgen van het beperken van gaswinning voor de samenleving zijn groot, nagenoeg alle Nederlanders gebruiken het gas om hun huis te verwarmen en te koken", aldus minister Kamp. Zolang er geen volledig inzicht bestaat in de maximale kracht van toekomstige bevingen is een besluit over beperking van de productie niet verantwoord. Kamp: “Daarom gaan we extra onderzoek doen”.
De NAM was al begonnen met onderzoek naar de maximale sterkte van bevingen. Ook bekijkt de NAM of het mogelijk is met alternatieve winningstechnieken het aantal en de maximale sterkte van aardbevingen te beperken. Deze onderzoeken worden nu sneller uitgevoerd en zijn eind 2013 klaar. De uitkomsten van de onderzoeken worden gecontroleerd en beoordeeld door onafhankelijke experts.
In 2012 is 47 miljard kubieke meter gas gewonnen in Groningen, wat de staatskas 11,5 miljard euro opleverde. Ongeveer 97 procent van de Nederlandse huishoudens is van dit gas afhankelijk. Daarnaast levert Nederland gas aan België, Duitsland en Frankrijk.
Minister Kamp gaat maandagavond naar Loppersum om de kwestie te bespreken.

, Persbericht 2e Kamerbrief & NOS

Geef een reactie