13 juli 2024

Moarstee 2.0 nadert voltooiing

Van een oud klaslokaaltje naar een functioneel scoutinggebouw
Het laatste restant van een voorbij tijdperk is nu opgeruimd. Van een noodlokaal van 60 jaar oud is er nu een modern, goed geïsoleerd gebouw neergezet, t.b.v. de gebruikers van Moarstee in Stedum. De scoutingvereniging De Struners is de belangrijkste gebruiker, maar ook aan tennis- en ijsvereniging wordt onderdak geboden. Met toiletten, kantine, werkplaats, opkomstruimte en zolder kan de scoutingvereniging nu prima uit de voeten. De vereniging was korte tijd na de oprichting in 2008 al verhuisd naar de voormalige ijsbaan- en tenniskantine. Met de opening van Moarstee in 2014 kwam er lucht, maar opslag van kampeerspullen en scoutingmateriaal was nog een knelpunt.
Het oude noodgebouwtje stond op instorten, en na 60 jaar dienst doen mocht dat ook. Het besluit om dat gebouw te gaan vervangen was dan ook snel genomen, de fondsenwerving (2018) en realisatie (2020) kostte wat meer tijd. Maar nu heeft Stedum er dan ook een prachtige voorziening bij, zowel voor de huidige Moarstee gebruikers als het dorp bij grotere evenementen. Dankzij toiletten en kantine is de capaciteit van de bezoekers aan Moarstee aanmerkelijk vergroot. De scoutingvereniging kan nu weer vooruit, met 120 leden en 12 kinderen op de wachtlijst was dat ook hard nodig. Ook de ijsvereniging en de tennisvereniging zijn blij met het nieuwe onderkomen. De ruimtes in het nieuwe gebouw worden verder gebruikt op de Natuurwerkdag. Er is ook verhuur mogelijk. De charme van de kantine is het houtkacheltje, want het gebouw gebruikt uiteraard geen gas. De Stedumer Energiecoöperatie legt zonnepanelen op het dak.
Naast de inzet van vele vrijwilligers (ruim 3000 uur!) is er medewerking verleend door het Oranjefonds, VSB fonds, Scholtens Kammingafonds, Loket Leefbaarheid, Elk Dorp een Duurzaam Dak, NAM, Rabobank, SNS Fonds Eemsmond, Kern met Pit, Landschapsbeheer en de gemeente Loppersum. De ijsvereniging, scoutingvereniging en tennisvereniging hebben hun bijdrage geleverd in de vorm van uren en geld. Daarnaast waren er ook een aantal bedrijven betrokken, HICE, Technisch Installatiebedrijf Groeneveld, Kooijmans installatietechniek, Bouwbedrijf Hofman, Firma Ten Berge en Installatiebedrijf Kruidhof.
De opening laat nog even op zich wachten, dat wordt waarschijnlijk eerst een digitale inwijding. Vorige week zaterdag was het gebouw al thema van de puzzelrit van de Struners. Een dertigtal gezinnen gingen op zoek naar de verdwenen sleutel. Dat leverde alvast materiaal voor een mooie openingsfilm, zie hier de teaser.