28 februari 2024

Moarstee klaar voor de start

0
Vandaag is een start gemaakt met de voorbereidingen voor Moarstee. De bomen tussen tennisbaan en ijsbaan zijn gekapt. Zo is goed te zien hoe mooi het nieuwe gebouw komt te liggen.
De besturen van de 4 verenigingen die Moarstee exploiteren hebben er voldoende vertrouwen in dat het geld rond komt. De toezegging van het VSB fonds van 20.000 euro kwam vorige week binnen. Nu wachten we nog op het krimpfonds en het Kammingafonds. Voor de inrichting wordt een beroep op het dorp gedaan. Voor meer informatie kunt u de vergadering van Dorpsbelangen bijwonen (22 november a.s.).
 
 
 

, Stichting Moarstee | Foto’s: www.stedum.com & D. Bruinius

Geef een reactie