2 maart 2024

Moet NoordNed blijven meegaan met de tariefsverhogingen van de NS?

0

warffum/groningen – “Moet de vervoerder op de lijnen in Noord-Groningen blijven meegaan met de tariefsverhogingen van de NS op het landelijke spoorwegnet?”

Dat is een van de prangende vragen die donderdag aan de orde komen op de algemene ledenvergadering van de belangenvereniging van reizigers Hoogelandspoor.

Voorzitter Frits van den Berg vindt dat er mogelijkheden zijn de landelijke tariefsverhogingen niet op de lijnen naar Roodeschool en Delfzijl in te voeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door in Noord-Groningen te werken met langere ’tariefkilometers’. Van den Berg benadrukt dat NoordNed (of een eventuele opvolger van deze streekvervoerder) en de NS wel met hetzelfde kaartje moeten blijven werken. Zijn vereniging wil niet toe naar een situatie waarin een apart kaartje moet worden gekocht als mensen verder willen reizen op het landelijke spoorwegnet.

Een andere kwestie die ter sprake komt, is de gewenste verbetering van de aansluitingen met de treinen op het Groninger hoofdstation. Verder heeft discussie plaats over de vraag hoe het treinvervoer in Noord-Groningen ‘schoon, veilig en comfortabel’ kan worden gehouden. Ook wil Hoogelandspoor weten of er in de nabije toekomst nieuwe treinen komen.

Tijdens de vergadering zijn vertegenwoordigers van NoordNed en mensen van de provincie Groningen aanwezig. De te voeren discussie is actueel, omdat dit jaar de nieuwe aanbesteding plaats heeft van het vervoer op de lijnen naar onder meer Delfzijl, Roodeschool en Nieuweschans. Met de aanbesteding wordt de basis gelegd voor het treinvervoer in Noord-Groningen in de periode van 2005 tot 2010.

Het staat niet bij voorbaat vast dat NoordNed door kan gaan in deze regio. Als het vervoer bij de aanbesteding naar een ander bedrijf gaat, biedt dat volgens Hoogelandspoor niet alleen nieuwe kansen, maar ook het gevaar van nieuwe kinderziekten.

www.dvhn.nl

Geef een reactie