22 juli 2024

Mogelijke brandstichting voorkomen

0

Dankzij een alerte reactie van enkele voetbalspelers op het veld van de voetbalvereniging in ’t Zandt is dinsdagavond een mogelijke brandstichting voorkomen. Spelers zagen in de kantine van de nabijgelegen tennisvereniging een klein vuurtje branden. Door snel ingrijpen konden ze het vuur doven. Ook de in het dorp surveillerende politie was zeer snel aanwezig. In het gebouw ontstond verder geen schade.

De politie is volop met een rechercheteam bezig met het opsporingsonderzoek naar de mogelijke verdachte(n). Ook het toezicht in het dorp is de afgelopen dagen versterkt. De aanwezigheid van de politie in de tijdelijk ingerichte politiepost maakt onderdeel uit van het verscherpte toezicht. Met het extra toezicht verwacht de politie zeer snel te kunnen reageren op signalen uit het dorp. Inmiddels blijkt de politiepost in de behoefte te voorzien. Burgers weten de politiemensen in het dorp te vinden en leggen zo direct contact.

 

Elke informatie die kan leiden tot het oplossen van de branden en het aanhouden van mogelijke verdachten is voor het onderzoek van belang. Die informatie kan zonodig anoniem worden gemeld via het gratis telefoonnummer 0800-7000 van het Meldpunt Misdaad Anoniem of via de Criminele Inlichtingen Eenheid, telefoonnummer 050-5874546.   

Persberichten politie.nl

Geef een reactie