25 juli 2024

Muntschat van 48 goudguldens en unieke Tudor penning gevonden in Loppersum

0
Bij herinrichtingswerkzaamheden in het centrum van Loppersum zijn gouden munten gevonden. Wethouder Pier Prins (ruimtelijke ordening): ‘We zijn in 2015 gestart met de herinrichting Centrumplan Loppersum. Archeologisch onderzoek maakt onderdeel uit van de herinrichtingswerkzaamheden. Mooi dat we een dergelijke vondst hebben gedaan in het centrum van Loppersum.
Bij werkzaamheden aan de riolering is deze muntschat aan het licht gekomen. Wat in eerste instantie op een laagje puin leek, bleek een kelder van een oude woning te zijn waarin een muntschat van 48 goudguldens verborgen lag’. Burgemeester Albert Rodenboog: ‘Dat Loppersum een rijke cultuurhistorie kent, is algemeen bekend. Deze unieke muntschat maakt de geschiedenis tastbaar. Naast de goudguldens is ook een unieke penning gevonden. Op de penning is een Tudor roos afgebeeld, een kenmerk van het Engelse Tudor koningshuis, in de tweede helft van de 16e eeuw veel als beeldmerk gebruikt. Ik ben verheugd te kunnen melden dat de goudguldens en de penning tijdens het evenement Lente in Loppersum op zaterdag 20 mei voor iedereen te bewonderen zijn.
Achtergrond
De munten vormen een schat van goudguldens, stammend uit de 16e eeuw en afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk. Nog niet alle munten zijn exact gedateerd, maar op dit moment lijkt de oudste munt afkomstig uit 1501 en de jongste uit 1592. De munten komen oorspronkelijk uit diverse Duitse deelstaten en steden, waaronder Keulen, Hamburg, Neurenberg, Brandenburg en Bonn. Ze zijn uitgegeven uit naam van diverse keizers, waaronder Karel V, Rudolph II en Maximiliaan II, maar ook uit naam van Duitse keurvorsten, zoals Salentin van Isenburg (in 1567-1577 keurvorst van Keulen). Het thema van de munten lijkt heiligen te zijn, aangezien de meeste van de munten op een kopse kant de afbeelding van een heilige dragen, zoals St Pieter, St Laurentius en St Johannes.
Locatie Harddraver
De locatie van de vondst zal de meeste oudere Lopsters wel bekend zijn. Dit was de plek waar tot begin jaren zestig het huis van “Harddraver” Glas stond. In de 16e eeuw moet hier, in een voorloper van dit huis, een welvarend iemand hebben gewoond. Wellicht een voorouder van de familie van dhr. Glas. Historisch onderzoek kan hopelijk uitsluitsel gegeven over wie hier in die tijd heeft gewoond.
Grote vraag
Waarom de munten verborgen zijn, is weer een heel andere vraag. Gezien de voorlopige dateringen van de munten, is de goudschat na 1592 verborgen. En aan deze datering is een historische gebeurtenis te koppelen, namelijk het Schansenbeleg van Groningen (1588–1594), de pogingen van de Staatse troepen om in de Tachtigjarige Oorlog Groningen in te nemen. Uiteindelijk lukte dit in 1594 met de Reductie van Groningen. Gedurende deze periode waren er voortdurend oorlogshandelingen in het Noorden. Loppersum wordt zelfs expliciet genoemd in bronnen over deze periode: in 1591 worden Loppersum en omringende dorpen door Staatse troepen, waaronder zich ook een troep Engelse soldaten bevond, geplunderd. En wellicht is dit vaker gebeurd, want in deze jaren zijn er veel troepenbewegingen in de provincie, waarbij beide zijden zich ongetwijfeld over en weer misdragen hebben.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie