22 april 2024

Na de bouwvak komt in Delfzijl de vaart erin

0

Delfzijl – In de komende jaren denkt de OMD in totaal 1392 nieuwe woningen in Delfzijl te kunnen realiseren, waarvan zo’n 900 v——r 2007. Als alles meezit

De afgelopen twee‘nhalf jaar is er bedroevend weinig nieuwbouw gepleegd in Delfzijl, maar volgens directeur Werner Brouwer van de OMD gaat daar nu snel verandering in komen. “Voor de buitenwacht was er weinig te zien, maar we hebben veel gedaan op het gebied van planvorming, tekeningen en bestekken. Nu worden de plannen zichtbaar. We gaan nu echt bouwen.”


Er is al heel wat afgemopperd over de trage nieuwbouw. Het overheersende beeld is dat Delfzijl braak ligt. Het feestelijke begin van de bouw van 26 woningen in de Sterrenbuurt in Delfzijl-Noord vorig jaar, heeft daar weinig aan veranderd. De ‘slechts’ 26 woningen zijn bijna het symbool geworden van de schortende nieuwbouw, afgezet tegen de grootscheepse sloop van woningen.


Maar volgens Brouwer zal er binnenkort weinig meer te mopperen zijn. “Nog dit jaar gaan we bezig met 174 nieuwe woningen; met 73 beginnen we daadwerkelijk te bouwen en van 101 dienen we de bouwaanvraag in. Het hangt vooral van eventuele bezwaarmakers af of we de plannen snel kunnen uitvoeren.


Als de bouw daardoor vertraagd wordt, kan dat ons niet aangerekend worden”, aldus Brouwer.


Direct na de bouwvakantie start de bouw van 26 sociale huurwoningen aan de Schoenerlaan in Delfzijl-West en op 19 november wordt begonnen met de bouw 24 woningen aan de Schor, Balg en Wegastraat in Delfzijl-Noord (straks ‘Kwelderland’). Verder komen er binnenkort nog 29 huurwoningen aan het Eemskanaal zz en 19 huurwoningen aan de Lijnbaanstraat.


Voor een van de drie woontorens aan de kust, elk met 36 appartementen, wordt waarschijnlijk ook nog dit jaar de bouwaanvraag ingediend. Daarvoor moet eerst op 9 september nog een keus worden gemaakt uit de ontwerpen van drie geselecteerde architectenbureaus. Inmiddels heeft de OMD ook overeenstemming bereikt over de aankoop en sanering van het voormalige garagebedrijf Dallinga aan de Rijksweg in Delfzijl-West, waar huur- en koopappartementen zullen worden gebouwd

www.dvhn.nl

Geef een reactie