25 juni 2024

Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum

0
Woensdag 27 november organiseerd Stichting Historie Stedum een Najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden. Deze zal worden gehouden van 13.30 tot 16.00 uur in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum. (Let Op! De aanvangstijd is gewijzigd). De bijeenkomst is alleen ‘s middags en niet ’s avonds. Iedereen is van harte welkom. De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek. Voor donateurs is de toegang gratis.
Het programma voor deze middag is:
Raap Archeologisch Adviesbureau uit Drachten gaat een presentatie verzorgen over het archeologische onderzoek dat is gedaan tijdens de herinrichting van de Hoofdstraat, Molenstraat en Lellensterweg. In het centrum van Stedum is het riool vernieuwd en zijn de wegen heringericht. Vanwege de hoge archeologische waarde van de dorpskern van Stedum is door de gemeente Loppersum besloten om de graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. Deze begeleiding is door RAAP uitgevoerd. Tijdens de archeologische begeleiding zijn verschillende archeologische sporen aangetroffen waaronder brandlagen en een plaggenstructuur . Verder zijn sloten, kuilen, paalsporen, waterputten, houten constructies en muurwerk waargenomen.
Nabij de kerk zijn menselijke begravingen aanwezig. Het vondstmateriaal betreft aardewerk, natuursteen, glas en metaal, leer, bot en houtmateriaal. De sporen en vondsten dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen en zijn goed geconserveerd. Het onderzoek heeft waardevolle informatie over de ontwikkeling van Stedum opgeleverd. De bevindingen geven een indruk hoe Stedum zich vanaf de Vroege Middeleeuwen heeft ontwikkeld. Projectleider Berrie van Hoof zal ingaan op de uitgevoerde werkzaamheden en de diverse bevindingen en projectleider Judith Jans op het onderzoek van de menselijke begravingen en waarvan veel gemaakte foto’s worden getoond op de beamer.

Stichting Historie Stedum,

Geef een reactie