13 juli 2024

NCG lanceert website voor Kansrijk Groningen

0
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft op donderdag 9 februari de website www.kansrijkgroningen.nl gelanceerd. De nieuwe website biedt informatie over de subsidiemogelijkheden van de verschillende leefbaarheidsprogramma’s in Groningen voor bewoners om de leefbaarheid in hun eigen dorp of wijk te verbeteren. Het feestelijke moment werd gevierd met het hijsen van een Kansrijk Groningen-vlag bij de Juffertoren in Schildwolde.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is blij met de komst van de website. ”De informatie over de leefbaarheidsprogramma’s was erg versnipperd. Op de website www.kansrijkgroningen.nl kunnen bewoners en organisaties alle informatie vinden over de subsidiemogelijkheden voor initiatieven en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het aardbevingsgebied. De praktijkvoorbeelden op de site bieden bovendien inspiratie en kunnen als voorbeeld dienen voor het bevorderen van de leefbaarheid in andere wijken en dorpen.”
Bijdrage voor publiekstoegankelijke Juffertoren
De NCG en Libau overhandigden aansluitend een cheque van 19.000 euro aan Stichting Juffertoren Schildwolde. Vanuit deze stichting werken bewoners en organisaties samen aan het beheren en in stand houden van deze bijzondere toren. Met het geld wordt de Juffertoren toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ook wordt de eerste zolder ingericht als museum over de geschiedenis van de toren. De stichting ontvangt de financiële bijdrage vanuit het Kansrijk Groningen leefbaarheidsprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Dit programma wordt uitgevoerd door Libau en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.
Samen werken aan een leefbaar Groningen
Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. Dit zijn bijvoorbeeld programma’s waar bewoners met goede ideeën terecht kunnen voor financiële ondersteuning. Maar ook gemeentelijke leefbaarheidsprojecten en regionale programma’s voor thema’s waar meer belangen mee gemoeid zijn. Bijvoorbeeld snel internet, duurzame energie of de herbestemming van cultureel erfgoed. Zo wordt samen gewerkt aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s worden gefinancierd door NAM.

, Nationaal Cošrdinator Groningen

Geef een reactie