25 juli 2024

NCG publiceert eerste kwartaalrapportage 2017

0
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de eerste kwartaalrapportage van 2017 uitgebracht. De rapportage beschrijft de voortgang rondom schadeherstel, inspecties en versterken van woningen, regelingen en onderzoeken. Uit de rapportage blijkt onder andere dat het aantal schademeldingen is gestegen en meer schademelders kiezen voor herstel van schade in plaats van uitbetalen. Verder zijn 577 woningen geïnspecteerd om te kunnen bepalen of versterking nodig is en hebben de eerste inspecties van agrarische bedrijven plaatsgevonden.

Aantal schademeldingen gestegen
Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft in het eerste kwartaal 2.435 schademeldingen in behandeling genomen. Dat is een stijging ten opzichte van het aantal schademeldingen in het vorige kwartaal. Toen kamen er 1.897 meldingen binnen. Het aantal schademelders dat kiest voor herstel van de schade is iets gestegen. In het eerste kwartaal koos ongeveer een derde van de melders met aardbevingsschade voor herstel van de schade in plaats van uitbetaling. In het laatste kwartaal koos een op de vier bewoners hiervoor. Op 31 maart 2017 heeft NCG 121 complexe dossiers in behandeling. Gedurende het eerste kwartaal zijn 34 dossiers aangemeld en 43 dossiers afgehandeld. Van de 43 afgehandelde dossiers waren 12 daadwerkelijk complex.
Extra inspectiebureaus aan de slag
In het eerste kwartaal zijn in de kern van het aardbevingsgebied 577 woningen geïnspecteerd om te kunnen bepalen of versterking nodig is. Om alle woningen en gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied binnen vijf jaar te kunnen beoordelen, inspecteert NCG in 2017 5.000 woningen en 300 andere gebouwen. Om dit te realiseren heeft CVW in het eerste kwartaal extra inspectiebureaus gecontracteerd. Met het op sterkte brengen van de inspectiecapaciteit kunnen de resterende inspecties plaatsvinden om de 5.300 inspecties in 2017 te realiseren. Verder zijn in Overschild inspecties gestart in het kader van een proefproject voor de versterking van agrarische bedrijven.
Nieuwe woningen toegevoegd aan Pilot koopinstrument
Medio 2016 zijn 55 woningen geselecteerd voor opkoop vanuit de Pilot koopinstrument. Ondertussen zijn een aantal woningeigenaren erin geslaagd om hun woning zelf te verkopen. Vanwege het vertrek van deze woningeigenaren uit de regeling is ruimte vrijgekomen binnen het beschikbare budget van €10 miljoen. Daardoor kon NCG vijf nieuwe woningen toevoegen aan de regeling. Deze eerstvolgende vijf eigenaren op de lotinglijst hebben een aanbod gekregen voor de opkoop van hun woning. Wanneer blijkt dat er door tussentijdse verkoop van woningen of andere redenen opnieuw ruimte binnen het budget van €10 miljoen vrijkomt dat wordt de volgende op de lotingslijst geselecteerd. Tot op heden zijn in totaal veertig koopovereenkomsten tweezijdig ondertekend. De eerste woningen uit de proef worden begin april 2017 opgekocht.
U kunt de kwartaalrapportage lezen op de website van Nationaal Coördinator Groningen

, Nationaal Cošrdinator Groningen

Geef een reactie