2 maart 2024

NCG publiceert tweede kwartaalrapportage 2017

0
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de tweede kwartaalrapportage van 2017 uitgebracht. De rapportage beschrijft de voortgang rondom schadeherstel, inspecties en versterken van woningen, regelingen en onderzoeken. Uit de rapportage blijkt dat in de eerste helft van 2017 1.740 inspecties zijn uitgevoerd om te kunnen bepalen of de woningen bestand zijn tegen aardbevingen.
Verder zijn afspraken gemaakt om de afhandeling van zaken bij de Arbiter Bodembeweging te versnellen en zijn 1.025 subsidies aangevraagd voor de Waardevermeerderingsregeling.
1.740 inspecties
In 2017 heeft NCG tot dusver 1.740 inspecties uitgevoerd om te kunnen bepalen of deze woningen bestand zijn tegen aardbevingen. Eigenaren en bewoners die onderdeel uitmaken van het inspectie- en engineeringsprogramma voor de tweede helft van 2017 zijn bijgepraat tijdens informatiebijeenkomsten in de regio. Ruim 2.500 bewoners zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Daarnaast zijn in het tweede kwartaal uiteenlopende informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners die dit jaar een versterkingsadvies voor hun woning kunnen verwachten. Daar is onder andere verteld hoe de adviezen tot stand komen en wat de verwachte planning is.
Afhandeling zaken Arbiter Bodembeweging
In het tweede kwartaal zijn 327 zaken aangemeld bij de Arbiter Bodembeweging. Dat is minder dan de 639 aanmeldingen in het eerste kwartaal van 2017. Het aantal verzoeken is echter nog altijd hoger dan de arbiter kan afhandelen. Om zaken sneller af te kunnen handelen, is besloten dat de arbiter bij zaken tot € 4.000,- euro kan afzien van een schouw en/of zitting. Het reglement van de arbiter wordt hier in augustus op aangepast. Bewoners die voor de wijziging in het reglement een melding hebben gedaan, krijgen de keuze voorgelegd of de beoordeling volgens het oude of nieuwe reglement moet plaatsvinden. Verder is een extra arbiter toegevoegd aan het team, evenals extra administratieve ondersteuning.
Waardevermeerderingsregeling
De nieuwe waardevermeerderingsregeling is op 3 april 2017 opengesteld voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Woningeigenaren met een door CVW erkende aardbevingsschade van minstens € 1.000,- kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van € 4.000,- krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Sinds het opstellen van de regeling zijn 1.025 subsidies aangevraagd en 714 subsidies toegekend. De meest toegepaste maatregelen zijn zonnepanelen, HR++(+) glas en kozijnen vereist voor HR++(+)glas. De aanvragen kwamen vooral uit Groningen en Hoogezand-Sappemeer. In 2017 is nog voldoende budget beschikbaar. Bewoners kunnen een aanvraag indienen via de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

, Nationaal Cošrdinator Groningen

Geef een reactie