21 juli 2024

Dinsdag 13 april aanstaande houdt de Vereniging Dorpsbelangen Stedum de jaarvergadering, om 20.00 uur in de bovenzaal van het CafŽ Ôt Oude Raedthuys. Standaard agendapunten zijn het jaarverslag en financieel verslag over het afgelopen jaar. In het voorjaar is er ook een bestuursverkiezing aan de orde. Het bestuur draagt Jacqueline Mulder voor als kandidaat. De interim penningmeester Nico Schutter heeft zich bereid verklaard nog een jaar aan te blijven, om een nieuwe penningmeester in te werken. Daarmee is het bestuur op de gebruikelijke sterkte van zeven personen.

Op de jaarvergadering staan er ook een aantal niet-standaard onderwerpen op de agenda. Het afgelopen jaar was er veel aan de orde, zoals het plan voor het opknappen van het Borgterrein van de voormalige Borg Nittersum en omgeving, de aanleg van een pad door het Steemer bos en de restauratie van de Hervormde kerk. Ook de stand van zaken van de Toekomstvisie Stedum staat op de agenda. Vanwege de volle agenda heeft het bestuur geen spreker uitgenodigd. De ervaring leert dat de Stedumers zich graag goed laten informeren, en daarvoor is dan ook ruim de gelegenheid.


 

De in 2003 opgerichte activiteitencommissie van Dorpsbelangen doet ook van zich spreken. Dit jaar wordt er in Stedum flink gepoot en gezaaid als het aan deze commissie ligt. Tegen een kleine inleg kan jong en oud meedoen met een zonnebloem- en pompoenwedstrijd. Dit zaad is op de jaarvergadering verkrijgbaar. In de loop van de zomer wordt er gemeten en gewogen, waarvan verslag wordt gedaan in de dorpskrant De Stedumer. In de herfst wordt de actie afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking.

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie