13 april 2024

‘Negatieve beeld Appel over Delfzijl onjuist’

0

Het negatieve beeld dat oud‑burgemeester van Delfzijl Maritje Appel na haar opstappen in februari van de havenplaats schetste, rechtvaardigt niet de werkelijkheid. Een wereld van ‘vriendjespolitiek’ en belangenverstrengeling die ze na haar opstappen typeerde met de zin ‘Sicili‘ aan de Eems’ is onjuist.

Dat concludeert commissaris van de Koningin Hans Alders. De commissaris verrichte in de maanden na het opstappen van Appel onderzoek naar aanleiding van haar uitspraken in Dagblad van het Noorden over Delfzijl en het ambtsbericht dat ze schreef over haar bestuursperiode in de havenplaats. Alders wilde weten of het beeld dat Appel schetste klopte.


Als hij er reden toe zou zijn, zou Alders een diepgaand onderzoek laten verrichten naar de geschetste wantoestanden. Die reden zegt Alders niet te hebben na zijn onderzoek in de afgelopen maanden waarin hij sprak met bestuurders en ambtenaren in Delfzijl. Appel meldde onder meer dat er gesjoemeld zou worden met vastgoedprijzen door bestuurders. Alders zegt hier geen bewijzen voor te hebben gevonden en ook geen reden te zien om hier onderzoek naar te doen.


De commissaris zegt het te betreuren dat door Appel in het interview ‘Sicili‘ aan de Eems’ in deze krant, college, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie in een kwaad daglicht zijn gesteld. “De betrokkenen zijn daarmee onterecht in de verdachtenbank terecht gekomen”, aldus Alders. De commissaris concludeert verder dat slechte verhoudingen binnen het college en het niet onderling communiceren een belangrijke rol hebben gespeeld in het proces voorafgaand aan de bestuurscrisis die leidde tot het opstappen van het voltallige college

Dagblad van het noorden

Geef een reactie