25 april 2024

Niets kan nieuwe hoogspanningsverbinding nog tegenhouden

TenneT heeft definitief groen licht gekregen voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De Raad van State heeft de laatste bezwaren onlangs van tafel geveegd.

Een aantal landschap organisaties, waaronder Natuur- en Milieufederatie Groningen en Het Groninger Landschap, had bezwaar gemaakt tegen het plan. Ook een aantal inwoners tekende protest aan.

Die kregen van de Raad van State op één punt gelijk. Het Rijk moest beter omschrijven hoe de inpassing van de hoogspanningslijn in het landschap gaat gebeuren. Ze kregen de mogelijkheid om dit te repareren.

Bezwaar tegen aanpassingen
Maar ook op de aanpassingen hadden de organisaties en omwonenden bezwaar. De hoogste bestuursrechter vindt deze bezwaren echter ongegrond en oordeelt dat het Rijk aan de verplichtingen voldoet.

‘We vinden de beslissing heel erg teleurstellend. Naar ons idee was het landschapsplan niet gerepareerd en goed gemotiveerd’, zegt Erik de Waal van Natuur en Milieufederatie Groningen.

Een hoogspanningsverbinding zal opvallen en tast het open landschap aan
Erik de Waal – Natuur en Milieufederatie Groningen
‘Volgens mij is er een belangenafweging gemaakt is en is er besloten om een plan waar zoveel geld in omgaat niet verder te vertragen. Ook al deugt het niet. Maar of dat zo is weet ik niet. Bij de beslissing was ik niet’, zegt de Waal.

TenneT komt met compenserende maatregelen voor de omgeving. Maar de natuurorganisatie blijft vinden dat de omgeving aangetast wordt. ‘Een hoogspanningsverbinding zal opvallen en tast het open landschap aan. Die palen vallen echt op’, zegt de Waal.

De nieuwe lijn vervangt de huidige 220 kV- hoogspanningsverbinding. De masten en geleiders van deze verbinding worden afgebroken.

Door dit besluit zijn alle plannen en besluiten voor de aanleg van de 380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten onherroepelijk. TenneT is in april al begonnen met de bouw. In mei ging de eerste paal de grond van de mast funderingen.

De nieuwe 380 kV-verbinding is in 2023 klaar.