10 december 2023

NIEUW BOERDERIJENBOEK GEMEENTE STEDUM

0

Begin april 2002 verschijnt er na 35 jaar weer een boerderijenboek van de voormalige gemeente Stedum. Alle boerderijen en haar bewoners in de dorpen Stedum, Westeremden en Garsthuizen zijn daarin opgenomen. De wijzigingen sinds 1967 zijn verzameld, maar ook de vroegere bewoners zijn in beknopte vorm uit de vorige uitgave overgenomen. Bij de tekst van elke boerderij is een recente foto geplaatst. Daarnaast zijn er nog tal van illustraties, waaronder kaarten oude gegevens over de landbouwvereniging “Nittersum” en foto’s van nu verdwenen landbouwwerkzaamheden.
In een apart hoofdstuk wordt het wel en wee rondom de ruilverkaveling Stedum-Loppersum beschreven. Ook aan het waterbeheer wordt uitvoerig aandacht besteed. Uit het overzicht van tal van wetenswaardigheden uit de notulen van de landbouwvereniging “Nittersum” blijkt waar de leden zich in het bijna 90-jarig bestaan mee hebben bezig gehouden. Dit gaat van het oprichten van een Groen Kruis voor dieren, tot zorgen over mond- en klauwzeer, over lage prijzen, acties en betrokkenheid bij de dorpgemeenschap.
Aan het boek is een meerkleurenkaart toegevoegd waarop de ligging en de grootte van alle boerderijen is aangegeven zoals die is na de ruilverkaveling.
Het boek is samengesteld door de heren A.A. Toxopeus, N.J. Schutter, J.D. Jensema en mevrouw J. Jensema-Vos.Uitvoering en technische gegevens:
Genaaid en gebonden
Linnenband + goudfolie
Formaat 16 x 24 cm staand
Papier 115 gr.De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabobank en de G.E.D. Reindersstichting te Stedum.Bestellen
Het boek kan worden besteld door overmaking van 30 euro per exemplaar op banknummer 3063.71.472 ten name van Nittersum Boerderijenboek Stedum. Wilt u het boek thuis gebracht of toegezonden krijgen dan betaalt u voor de verzend- c.q. bezorgkosten 4 euro per exemplaar extra.
Alleen uw overmaking geldt dus als bestelling!Let op! De voor-intekenprijs (tot en met 15 maart 2002) bedraagt 30 euro. N‡ 15 maart 2002 is de verkoopprijs 40 euro!Op vrijdag 5 april 2002, tussen 17.00 en 19.00 kan het door u bestelde boek worden opgehaald in cafŽ Het Oude Raedthuys. Nog vragen? Dan kunt u bellen met 0596 – 551 675 of 0594 – 517 331.

© Archief www.stedum.com

De stedumer

Geef een reactie