26 september 2023

Nieuw rampenplan gevaarlijke stoffen

GRONINGEN – De 25 Groningse gemeenten hebben een nieuw rampenplan gemaakt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Voor de risicovolle chloortransporten van Akzo in Delfzijl naar de Botlek is er al zo’n plan; de transporten van andere chemische stoffen en de daaraan verbonden risico’s waren nog niet goed in kaart gebracht.

Het gaat dan om stoffen als ammoniak en stoffen die gebruikt worden in munitie.


Chloortrein

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie