24 april 2024

Nieuwe bestemmingsplannen voor alle dorpen

0

De gemeente is voor alle dorpen (kernen) bezig nieuwe bestemmingsplannen te maken. Slechts het Bestemmingsplan Buitengebied is nog voldoende actueel en behoeft geen aanpassing. De nieuwe bestemmingsplannen zijn hieronder per dorp ingedeeld. Zie voor elk dorp de vorderingen van het plan. 

Kleine kernen, Stedum en ’t Zandt

Voor de kleine kernen, Stedum en ’t Zandt is op 16 november de ontwerp-procedure gestart. Tot 27 december liggen de plannen met toebehoren ter inzage. Ook kunnen er tot de einddatum ‘zienswijzen’worden ingediend.

Kaart Stedum (552 Kb, pdf)

Verklaring tekens en kleuren

Overzichtskaart gemeente

Voorschriften Stedum (5,7 Mb, pdf)

Reacties op voorontwerp bestemmingsplan (nov 2006) (1,5 Mb, pdf)

Procedure ter inzagelegging en zienswijzen (tot 27-12-2006)

www.stedum.com

Geef een reactie