29 november 2023

Nieuwe fase centrumplan Loppersum

0

Het college van B&W heeft vanochtend besloten een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar aan te gaan voor de ontwikkeling van het centrum van Loppersum.

Wethouder Jansen is blij met deze eerste stap in de ontwikkeling van het centrumplan ‘Dit is een belangrijke fase voor Loppersum, als dit positief uitpakt, kunnen we snel aan de slag met de vervolgstappen om te komen tot een hernieuwd centrum’. De ontwikkelaar zal tijdens deze fase, voor eigen rekening en risico, gesprekken voeren met betrokkenen. Uiterlijk 1 juli 2010 wordt de totaalexploitatie gepresenteerd. Dan is duidelijk of het project haalbaar is.
Indien partijen het project haalbaar achten kan een realisatieovereenkomst worden aangegaan en wordt een klankbordgroep in het leven geroepen. Partijen zijn vrij om zonder opgaaf van reden de samenwerking niet aan te gaan.

Haalbaarheidsonderzoek
Ontwikkelaar Kroeze & Partners gaat aan de slag om een haalbaarheidsonderzoek voor het centrumplan in Loppersum te maken. In dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van de locatie Raadhuisstraat/ Marktplein.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie