30 september 2023

Nieuwe lantaarnpalen aan de weemweg

Eindelijk zijn ze begonnen om stedum lichter te maken. Ze zijn momenteel bezig met het plaatsen van nieuwe lataarnpalen in stedum zie foto`s

© Archief www.stedum.com

www.stedum.com

Geef een reactie