23 april 2024

Nieuwe maatregelen in verband met vogelgriep

0

In verband met de Vogelgriep verplicht Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hobbydierhouders in de hoogrisicogebieden hun pluimvee af te schermen. De maatregelen gaan in op maandag 24 oktober.

Hobbypluimvee
Houders van hobbypluimvee in hoogrisicogebieden moeten ervoor zorgen dat hun dieren niet in contact kunnen komen met wilde (trek)vogels of hun uitwerpselen. In de praktijk betekent dit een afdak aanbrengen, aan de zijkant afgedicht met gaas of netten, of het binnenhouden van de dieren. Daarmee geldt voor deze groep dezelfde plicht als voor de commerci‘le houders van pluimvee in hoog risicogebied.

Binnen bebouwde kom
Deze verplichting geldt niet voor hobbypluimvee dat binnen de bebouwde kom van een hoog risicogebied wordt gehouden. Vogeldeskundigen geven aan dat de bebouwde kom niet tot hoog risicogebied gerekend hoeft te worden, omdat de trekvogels daar nauwelijks een verblijf- of foerageerplaats zoeken.

Hoogrisicogebieden zijn gebieden in de foerageer- of rustgebieden voor wilde watervogels of een zone van ŽŽn kilometer daarbuiten. Op www.minlnv.nl staan de risicogebieden vermeld waar vanaf 24 oktober de afschermplicht geldt. U kunt ook bellen met het gratis nummer van Het LNV-loket: 0800 22 333 22, bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie